Khóa học lập trình PHP căn bản

Giới thiệu khóa học Lập trình PHP cơ bản

Khóa học lập trình PHP căn bản này có nội dung chủ yếu trình bày kiến thức liên quan đến kỹ thuật lập trình PHP. Đối với học viên đã học qua một ngôn ngữ lập trình như Pascal, C, C++ thì PHP rất dễ tiếp cận. Còn đối với các học viên mới bắt đầu học lập trình thì sau khi hoàn thành khóa học này bạn hoàn toàn có thể nắm vững nhất những kiến thức PHP cơ bản.

Bạn có biết, mỗi ngày bạn lướt web có bao giờ bạn thử tìm hiểu các trang web đó được viết bằng ngôn ngữ gì? Trong số 10 trang web mà bạn ghé thăm, có lẽ quá nửa trong số đó được viết bởi PHP. Vì sao lại như vậy?

PHP là mã nguồn mở, nó hoàn toàn miễn phí. Hỗ trợ người dùng xây dựng website với chi phí tiết kiệm nhất. Nhờ đó mà PHP đã trở nên phổ biến một cách rất nhanh chóng trong những năm qua. Ngay cả những ông lớn như Facebook, Yahoo!, Wikipedia cũng sử dụng tới PHP. Và thực tế hiện nay, PHP cũng đang là ngôn ngữ lập trình được nhiều Developer theo đuổi!

Nội dung khóa học Lập trình PHP cơ bản

 • Giới thiệu tổng quan về PHP 7
 • Hướng dẫn cài cặt APACHE, PHP, MYSQL
 • Giới thiệu trình soạn thảo mã. Hướng dẫn cài đặt Sublime Text
 • Tạo ứng dụng đầu tiên với PHP
 • Nhúng mã PHP trong HTML và chú thích (comments) trong PHP
 • Biến (Variables), Hằng số trong PHP
 • Kiểu dữ liệu dạng số trong PHP
 • Các phép toán số học trong PHP
 • Các hàm toán học có sẵn trong PHP
 • Kiểu dữ liệu dạng chuỗi (string) trong PHP
 • Sử dụng các hàm về chuỗi có sẵn trong PHP
 • Biểu thức chính quy (Regular Expression) cơ bản trong PHP
 • Kiểu dữ liệu dạng mảng (Array) trong PHP
 • Các dạng toán tử trong PHP, phép toán quan hệ (phép toán so sánh)
 • Câu lệnh điều kiện trong PHP
 • Hướng dẫn sử dụng vòng lặp (loop) trong PHP
 • Xây dựng một hàm do người dùng định nghĩa (custom function) trong PHP
 • Xử lý Form với PHP
 • Giới thiệu một số PHP Framework phổ biến
 • Đồ án xây dựng ứng dụng quản lý dữ liệu cá nhân bằng PHP

Lộ trình học

 • Thời gian học: 4 tuần (T7 &CN)
 • Số bài học: 20
 • Đối tượng học: Mọi đối tượng
 • Số học viên: 20
 • Bằng cấp: Chứng chỉ của Aptech Buôn Ma Thuột