Khoá học lập trình ứng dụng với ngôn ngữ JAVA

Giới thiệu khoá học lập trình ứng dụng với ngôn ngữ Java

Học lập trình Java – là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng rất phổ biến hiện nay với nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương hấp dẫn.

Vì thế học lập trình Java là chìa khóa thành công cho tương lai. Chương trình đào tạo cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ Java từ cơ bản đến nâng cao. Từ đó học viên có thể tự nghiên cứu và phát triển thêm kỹ năng lập trình Java và tiến xa hơn là sử dụng Java để phát triển các ứng dụng phần mềm, ứng dụng web, ứng dụng mobile.

Nội dung khóa học Lập trình ứng dụng với ngôn ngữ JAVA

  • Cơ bản về JAVA: Giới thiệu ngôn ngữ JAVA, cú pháp cơ bản, cấu trúc chương trình.
  • Lập trình hướng đối tượng: Các khái niệm như lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình.
  • Xử lý dữ liệu: Các cấu trúc dữ liệu, xử lý file, thao tác với mảng và danh sách.
  • Xây dựng giao diện người dùng: Sử dụng Swing và JavaFX để tạo giao diện đồ họa.
  • Cơ sở dữ liệu: Kết nối, truy vấn và thao tác dữ liệu với MySQL, SQLite.
  • Xử lý ngoại lệ: Quản lý và xử lý lỗi trong chương trình.
  • Thư viện và công cụ: Sử dụng các thư viện và công cụ hỗ trợ như Maven, Gradle.
  • Lập trình đa luồng: Tạo và quản lý các tiến trình đồng thời.
  • Ứng dụng thực tiễn: Phát triển các dự án thực tế như ứng dụng quản lý, trò chơi.
  • Kiểm thử và bảo trì: Viết các test case, debug và bảo trì ứng dụng.