Khoá học lập trình viên quốc tế Aptech – ACCP

Giới thiệu khóa học Lập trình viên quốc tế Aptech – ACCP

Aptech Certified Computer Professional (ACCP) là chương trình dành cho học sinh tốt nghiệp PTTH, sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, những người muốn trở thành những lập trình viên Quốc tế với nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao.

Những điểm nổi bật của chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế ACCP (ADSE) 2024:

 • Cập nhật công nghệ mới nhất: Big Data, IoT (Internet of Things), Lập trình Di động.
 • Chuyên sâu về thực hành và các kỳ thi kiểm tra hoàn toàn thực hiện trên máy.
 • Nội dung chương trình được phân phối thông qua e-book, tạo nên một phương pháp học tập dễ hấp thu và thú vị.
 • Cuối mỗi học kỳ học viên phải làm đồ án (eProject) thực tế theo nhóm.
 • Được cấp bằng cho mỗi học kỳ và có thể xin việc làm trang trãi chi phí học tập cho các học kỳ tiếp theo
 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm
 • Aptech dạy theo tín chỉ, học viên có thể rút ngắn thời gian học tập.
 • Kết thúc mỗi học kỳ, học viên học được một số công nghề nhất định và có thể sử dụng được ngay.
 • Học viên có bằng cấp tương ứng cho mỗi học kỳ, có thể xin được việc làm tương ứng để trang trải học phí cho việc tiếp tục học các học kỳ tiếp theo.
 • Kết thúc chương trình đào tạo học viên nhận được song bằng quốc tế của Aptech và NCC (NCC Education – đơn vị giáo dục của Chính phủ Anh) và có cơ hội du học tại các trường đại học trên thế dưới như UCLAN, Middlesex,…

Nội dung khóa học Lập trình viên quốc tế Aptech – ACCP

Học kỳ 1

Certificate Modules

CPISM

Logic Building and Elementary Programming

 • Khái niệm cơ bản về C
 • Biến và kiểu dữ liệu trong C
 • Toán tử và biểu thức
 • Nhập và xuất trong C
 • Câu lệnh rẽ nhánh
 • Vòng lặp
 • Mảng trong C
 • Con trỏ
 • Hàm
 • Chuỗi
 • Các loại dữ liệu nâng cao và sắp xếp
 • Xử lý tập tin

Building Next Generation Websites

 • Giới thiệu về Web
 • Giới thiệu về HTML5
 • Định dạng văn bản sử dụng các thẻ
 • Tạo siêu liên kết và thẻ neo
 • Giới thiệu về CSS3
 • Sử dụng Style Sheet định dạng
 • Hiển thị hình ảnh và hoạt cảnh CSS3
 • Tạo thẻ định dạng và phân chia bố cục web
 • Tạo bảng
 • Biểu mẫu HTML5
 • Audio và Video HTML5
 • Giới thiệu về Javascript
 • Toán tử và câu lệnh
 • Vòng lặp và mảng
 • Hàm chức năng và đối tượng
 • Xây dựng ứng dụng web mobile
 • Canvas và Javascript
 • Web lưu trữ HTML5
 • HTML5 Địa lý và APIs

BootStrapand Jquery

 • Khái niệm cơ bản của Bootstrap
 • Lập trình trong Bootstrap
 • Khái niệm cơ bản của jQuery
 • Hàm, Widget, Plugin trong jQuery
 • Tạo responsive bằng Bootstrap
 • Tạo website có khả năng responsive với Bootstrap và jQuery

eProject(Website Development)

Đồ án cuối kỳ

Database Design and Development (NCC Module)

 • Giới thiệu Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu nâng cao
 • Phục hồi dữ liệu
 • Thiết kế vật lý
 • Cơ sở dữ liệu phân tán
 • Kho dữ liệu

Database Management (SQL Server)

 • Các khái niệm về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Mô hình quan hệ thực thể (E-R) và chuẩn hoá
 • Giới thiệu SQL Server 2012
 • SQL Azure
 • Transact-SQL
 • Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
 • Tạo bảng
 • Truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Querie và Join nâng cao
 • Sử dụng View, Stored Procedure và truy vấn siêu dữ liệu
 • Lập chỉ mục
 • Trigger
 • Lập trình Transact-SQL
 • Transaction
 • Xử lý lỗi
 • Giới thiệu về SQL Server 2017
 • Các tính năng mới của SQL Server 2017
 • Cải tiến trong SQL Server 2017
 • Nâng cấp bảo mật và làm việc với JSON
 • PolyBase, Query Store, và Stretch Database
 • Các công cụ cải thiện hiệu suất và các cải tiến của Transact-SQL

Hoàn thành khóa học, sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng website và một số dạng ứng dụng trên thiết bị di động

Công việc sau khi kết thúc học kỳ I: Website Designer

KIẾN THỨC ĐƯỢC TRANG BỊ TRONG HỌC KỲ 1:

 • Nắm rõ những kiến thức cơ bản và nền tảng về lập trình
 • Giải quyết bài toán cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ C
 • Sử dụng HTML5/CSS3/JavaScript để phát triển trang web và ứng dụng tương tác
 • Thiết kế trang web tương tác sử dụng Adobe Dreamweaver
 • Tìm hiểu Boostrap và mã nguồn mở để thiết kế ứng dụng website và các ứng dụng web
 • Mở rộng từ vựng HTML cho ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng AngularJS
 • Xây dựng một Website tương tác sử dụng HTML5 và Dreamweaver
 • Chuẩn hóa dữ liệu thô thành các bảng cơ sở dữ liệu trong SQL Server
 • Học Social Engineering và Mục tiêu của Social Engineering
 • Nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm
 • Làm đồ án thực tế, hoàn thiện 01 sản phẩm website

Học kỳ 2

Certificate Modules

CPISM

Markup Language & JSON

 • Giới thiệu XML
 • Namespace
 • Document Type Definition (DTD)
 • Schema
 • Stylesheet
 • XSL và XSLT
 • Thông tin thêm về XSLT
 • Giới thiệu về JSON
 • Làm việc với dữ liệu JSON
 • JSON trong cuộc sống

Application Development Fundamentals-I

 • Giới thiệu về Java
 • Phát triển ứng dụng trong Java
 • Biến và toán tử
 • Cấu trúc rẽ nhánh
 • Cấu trúc lặp
 • Lớp và đối tượng
 • Phương thức và các đặc tả truy cập
 • Mảng và chuỗi
 • Modifiers and Packages
 • Thừa kế và đa hình
 • Interface và lớp lồng
 • Ngoại lệ
 • Các API mới về ngày và giờ
 • Chú thích và mã hóa Base64
 • Lập trình chức năng trong Java
 • Stream API
 • Lập trình chức năng (tiếp theo)
 • Các tính năng bổ sung của Java 8

Application Development Fundamentals-II

 • Ngoại lệ và đánh giá
 • java.lang package
 • Collections API
 • Generics
 • Xử lý tập tin trong Java
 • Các tính năng mới trong xử lý tập tin
 • Giới thiệu về Thread
 • Đa luồng và truy cập đồng thời
 • JDBC API (Java Database Connectivity API)
 • Tính năng nâng cao của JDBC
 • Design Patterns
 • Quốc tế hoá và bản địa hoá
 • Advanced Concurrency and Parallelism
 • Cách thiết kế lớp trong Java
 • Lập trình hiệu quả với Lambda
 • Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Java Logging API và ResourceBundle
 • Java Documentation và Networking

Information Systems Analysis (NCC Module)

 • Giới thiệu Phân tích hệ thống thông tin
 • Cách tiếp cận để phân tích các hệ thống thông tin
 • Kết hợp các cách tiếp cận để phân tích các hệ thống thông tin
 • Kỹ thuật liên quan đến yêu cầu Capture
 • Các phương pháp phân tích hệ thống doanh nghiệp và cá nhân
 • Quy trình phân tích hệ thống theo hướng tiến trình
 • Quy trình phân tích hệ thống theo hướng đối tượng
 • Kỹ thuật phân tích để hiểu một môi trường tổ chức phức tạp
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp
 • Nguyên tắc thiết kế hệ thống theo yêu cầu và đặc điểm của người sử dụng
 • Thiết kế và đánh giá hệ thống theo yêu cầu và đặc điểm của người sử dụng

Project (Java)

Đồ án cuối kỳ

Application Progamming(C#)

 • Bắt đầu với C#
 • Biến và kiểu dữ liệu trong C#
 • Câu lệnh và toán tử
 • Cấu trúc lập trình C#
 • Mảng trong C
 • Lớp và phương thức
 • Thừa kế và đa hình
 • Lớp trừu tượng và interface
 • Thuộc tính và chỉ mục
 • Namespace
 • Xử lý ngoại lệ
 • Sự kiện, delegate và collection
 • Generics and Iterators
 • Phương thức và dữ liệu nâng cao
 • Các khái niệm nâng cao trong C#
 • Mã hóa và giải mã dữ liệu

Web Application Development using PHP

 • Giới thiệu về PHP
 • Cài đặt và cấu hình PHP 7.0.4
 • Xử lý Form trong PHP
 • Biến và biểu thức trong PHP
 • Khai báo kiểu Scalar
 • Các toán tử trong PHP
 • Câu lệnh điều kiện trong PHP
 • Vòng lặp trong PHP
 • Hàm trong PHP
 • Mảng trong PHP
 • Xử lý cơ sở dữ liệu với PHP
 • Cookie trong PHP
 • Session trong PHP
 • Xử lý email trong PHP
 • Các khái niệm OOP
 • Generator Delegation và Throwable Interface

Dynamic Websites (NCC Module)

 • Giới thiệu web động
 • Thiết kế và tạo một trang web
 • Thiết kế và phát triển các trang web di động
 • Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu
 • Cách sử dụng script
 • Giới thiệu các công cụ phát triển web
 • Tích hợp phát triển ứng dụng di động
 • Web service
 • Tạo một trang web động
 • Đánh giá trang web

Hoàn thành khóa học, sinh viên có khả năng lập trình, phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java, phát triển website.

Công việc sau khi kết thúc học kỳ 2: Java Application Programmer / PHP Deverloper

KIẾN THỨC ĐƯỢC TRANG BỊ TRONG HỌC KỲ 2:

 • Sử dụng XML và JSON để lưu trữ và trao đổi dữ liệu
 • Thiết kế và phát triển các ứng dụng desktop sử dụng Java
 • Sử dụng các tính năng ngôn ngữ cơ bản và giao diện lập trình ứng dụng (API) của Java để thiết kế các ứng dụng hướng đối tượng
 • Tìm hiểu các đặc tính của hệ thống thông tin và các công cụ để phát triển ứng dụng cho máy tính
 • Phát triển ứng dụng thực tế bằng công nghệ Java
 • Sử dụng C# phát triển các ứng dụng hướng đối tượng cơ bản và nâng cao
 • Thiết kế các ứng dụng web sử dụng PHP
 • Phát triển các website hướng dữ liệu

Học kỳ 3

Certificate Modules

CPISM

Windows Forms Programming

 • Giới thiệu về Windows Form, “Form” class và các control cơ bản.
 • Các control nâng cao (ListView, ProgressBar, Timer Compenent, DateTimePicker, MonthCalendar,…) và cách tạo Custom control.
 • Hộp thoại dùng chung (Common Dialog) và hộp thoại tự định nghĩa (Custom Dialog).
 • Cách tạo ứng dụng đa tài liệu (MDI).
 • Sử dụng thanh menu, thanh công cụ, thanh trạng thái.
 • Giới thiệu về ADO.NET và một số thao tác dữ liệu trên DataGridView control.
 • Kỹ thuật Data Binding, truy vấn dữ liệu bằng LINQ.
 • Làm việc với công cụ đồ họa (GDI+) và in ấn.
 • Lập trình client-server bằng kỹ thuật Remoting và Networking, gửi email bằng SMTP.
 • Đa tiến trình (multi-threading) và tiến trình bất đồng bộ (asynchronous).

Web Application Development

 • Giới thiệu về kiến trúc của ứng dụng web ASP.NET MVC
 • Controller trong ASP.NET MVC và các phương thức Action.
 • View trong ASP.NET MVC.
 • Model trong ASP.NET MVC.
 • Hợp lệ dữ liệu (Validation) và Đặc tả dữ liệu (Annotation).
 • Truy xuất dữ liệu bằng LINQ với Entity Framework.
 • Sử dụng Layout và nhúng CSS cho trang web.
 • JavaScript, JQuery và AJAX.
 • Quản lý trạng thái (State) trong ASP.NET MVC.
 • Xác thực và định danh.
 • Bảo mật và mã hóa dữ liệu.
 • Toàn cầu hóa ứng dụng.
 • Kiểm tra sửa lỗi và triển khai ứng dụng.

Analysis, Design, and Implementation (NCC Module)

 • Giới thiệu Phân tích, thiết kế và triển khai
 • Giới thiệu mô hình UML và StarUML
 • Mô hình hướng đối tượng
 • Phân tích và thiết kế tĩnh
 • Phân tích và thiết kế động
 • Giới thiệu các mô hình điển hình
 • Giới thiệu các mẫu thiết kế
 • Các yếu tố để tạo được một thiết kế tốt
 • Thiết kế lại và triển khai
 • Bảo trì và tái cấu trúc

Enterprise Application Programming

 • Tổng quan về Windows Azure.
 • Tìm hiểu về ASP.NET Web API Services.
 • Truy xuất và quản lý dữ liệu trên ASP.NET Web API.
 • Lưu trữ trên Windows Azure.
 • Tìm hiểu về WCF Services.
 • Service Bus trên Windows Azure.
 • Windows Azure SQL Database.
 • Cách triển khai ứng dụng web (Web App) và các dịch vụ (Services).

eProject-.NET

Đồ án cuối kỳ

Agile Development (NCC Module)

 • Giới thiệu về Agile
 • Phương pháp tiếp cận và nguyên tắc
 • Cách mô hình hóa
 • Vai trò, kỹ năng và cấu trúc nhóm
 • Vòng đời và sản phẩm
 • Sử dụng Agile để quản lý dự án
 • Định nghĩa các yêu cầu và độ ưu tiên của các yêu cầu
 • Phát triển lặp lại và Prototyping
 • Cách tính thời gian thực hiện của một dự án

Professional Issues in IT (NCC Module)

 • Giới thiệu Các vấn đề chuyên môn trong CNTT
 • Áp dụng các tiêu chuẩn và vấn đề CNTT
 • Cách quản lý dự án CNTT
 • Triển khai phần mềm
 • Quản lý rủi ro CNTT
 • Áp dụng, đánh giá và quản lý phân tích rủi ro
 • Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin
 • Phân tích và ứng dụng quản lý dịch vụ CNTT
 • Chính sách quản lý chất lượng phần mềm

Kết thúc học kỳ, sinh viên được trang bị những nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, khả năng phát triển ứng dụng, phần mềm trên các nền tảng từ PC đến web, khả năng phát triển các ứng dụng trên Web Azure, Cloud Computing

KIẾN THỨC ĐƯỢC TRANG BỊ TRONG HỌC KỲ 3:

 • Tìm hiểu về lập trình cơ sở dữ liệu trong Windows và bao gồm phạm vi phủ sóng mạnh mẽ các tính năng .NET Windows Forms của Windows, chẳng hạn như điều khiển hiện đại, ràng buộc dữ liệu và triển khai ClickOnce để tạo ra các ứng dụng thông minh.
 • Phát triển các ứng dụng ASP.NET MVC nâng cao, sử dụng các công cụ .NET Framework
 • Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
 • Thiết kế và phát triển các dịch vụ truy cập dữ liệu cục bộ và từ xa từ các nguồn dữ liệu khác nhau
 • Phát triển và triển khai các dịch vụ cho các môi trường kết hợp, bao gồm máy chủ tại chỗ và Windows Azure
 • Phát triển ứng dụng thực tế sử dụng công nghệ .NET
 • Triển khai quy trình phát triển phần mềm bằng phương pháp Agile
 • Phát triển ý thức trách nhiệm nghề nghiệp thông qua khám phá các quy tắc, điều lệ trong ngành IT

Học kỳ 4

Certificate Modules

CPISM

Web Component Development

 • Giới thiệu về ứng dụng Web
 • Java Servlet
 • Quản lý session
 • Filters và Annotations
 • Truy xuất cơ sở dữ liệu và quản lý sự kiện
 • Servlet bất đồng bộ
 • JavaServer Page
 • Đối tượng JSP Implicit
 • Các phương thức cơ bản của JSP và Javabean
 • Cấu trúc MVC
 • JSP Expression Language
 • Các thẻ của JSP
 • Tự tạo các thẻ JSP
 • Quốc tế hóa
 • Bảo mật các ứng dụng Web

Project-Java EE

Đồ án cuối kỳ

Architecting Applications for the Web

 • Giới thiệu Framework Struts
 • Làm việc với Framework Struts 2
 • Interceptors and Tags trong Struts 2
 • OGNL, Validation và quốc tế hóa trong Struts 2
 • Giới thiệu JavaServer Face
 • Ngôn ngữ biểu hiện, Facelets và Bảng dữ liệu

Enterprise Application Development

 • Giới thiệu về Java EE
 • Kiến trúc ứng dụng doanh nghiệp
 • Giới thiệu về phát triển ứng dụng Web
 • Các tài nguyên của ứng dụng
 • Java Servlet
 • Java Server Page
 • Giới thiệu về Java Server Face
 • Tạo website bằng Java Server Face
 • Facelets
 • Enterprise JavaBean
 • Java Persistence API
 • Transactions
 • Các thành phần của dịch vụ Java Message
 • Xây dựng các dịch vụ Web với JAX-WS và JAX-RS
 • Bảo mật Java Web

Creating Services for the Web

 • Giới thiệu về Dịch vụ Web
 • SOAP, WSDL, và UDDI
 • Điểm cuối dịch vụ Web
 • Thiết kế dịch vụ Web cho client
 • JAX-WS
 • Dịch vụ Web RESTful

Developing Applications for Wireless Devices

 • Giới thiệu về Anroid
 • Bắt đầu với Android
 • Giao diện người dùng
 • Tổng quan hệ thống Android
 • Giao diện người dùng nâng cao
 • Quản lý đa phương tiện
 • Quản lý dữ liệu
 • Sử dụng Google API
 • Services, Broadcast Receivers, và Intent Filters
 • Bluetooth, Network, Wi-Fi, và Sensors
 • SMS và điện thoại
 • Tạo ứng dụng để đưa lên Android store

Network Security and Cryptography (NCC Module)

 • Giới thiệu về bảo mật ứng dụng Web
 • Giới thiệu về phần mềm độc hại, virus và cách hoạt động của chúng
 • Tấn công dịch vụ và tường lửa
 • Các lỗ hổng trong ứng dụng Web và các biện pháp truy cập
 • An ninh máy chủ
 • Thiết kế các nguyên tắc, biện pháp và công cụ kiểm tra

Computing Project (NCC Module)

 • Giới thiệu về quản lý dự án
 • Phân tích các thông số của dự án
 • Thiết kế các thông số của dự án
 • Kiểm tra dự án
 • Lập báo cáo kết quả của dự án

Kết thúc học kỳ, sinh viên được trang bị những nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft, khả năng phát triển ứng dụng, phần mềm trên các nền tảng từ PC đến web, khả năng phát triển các ứng dụng trên Web Azure, Cloud Computing.

Công việc sau khi kết thúc học kỳ 4: Web Application Deverloper / Enterprise Application Developer / Android Developer

KIẾN THỨC ĐƯỢC TRANG BỊ TRONG HỌC KỲ 4:

 • Xây dựng ứng dụng Web phù hợp với bất kỳ máy chủ ứng dụng Java EE nào sử dụng JSP và công nghệ servlet
 • Phát triển ứng dụng doanh nghiệp thực tế sử dụng công nghệ Java EE
 • Thiết kế các ứng dụng web dựa trên MVC sử dụng Struts và JSF.
 • Phát triển các ứng dụng web sử dụng Struts Framework
 • Phát triển ứng dụng doanh nghiệp sử dụng EJB
 • Sử dụng Web Services trong ứng dụng Java Web
 • Phát triển các ứng dụng Android chạy trên thiết bị di động và thiết bị không dây
 • Bảo vệ mạng và dữ liệu truyền dẫn trong mạng không dây
 • Tìm hiểu các bước đặc tả phân tích, thiết kế, kiểm thử trong quá trình phát triển dự án

Bằng cấp sau khi hoàn thành khóa học Lập trình viên quốc tế Aptech – ACCP

Sau khi học viên hoàn thành 4 học kỳ trong chương trình đào tạo Lập trình viên quốc tế Aptech – ACCP (ADSE) và vượt qua các kỳ đánh giá thì sẽ được cấp song bằng quốc tế của Aptech và NCC Education.

Bằng NCC Education Level 5 được cấp song song sau khi hoàn thành chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế ACCP (ADSE)của Aptech