Khóa học Lập trình Windows Form với C#

Giới thiệu khóa học Lập trình Windows Form với C#

Khóa học Lập trình Windows Form với C# tại Aptech Buôn Ma Thuột giúp học viên nắm vững kỹ năng phát triển ứng dụng trên nền tảng Windows. Khóa học cung cấp kiến thức từ căn bản đến nâng cao về ngôn ngữ C#, lập trình hướng đối tượng, và xây dựng giao diện người dùng bằng Windows Forms. Học viên sẽ học cách thiết kế, triển khai, và bảo trì các ứng dụng Windows chất lượng cao, đồng thời làm quen với các công cụ và thư viện hỗ trợ như Visual Studio. Đây là nền tảng vững chắc giúp học viên tự tin bước vào thế giới lập trình chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học Lập trình Windows Form với C#

  • Cơ bản về C#: Giới thiệu ngôn ngữ C#, cú pháp cơ bản, cấu trúc chương trình.
  • Lập trình hướng đối tượng: Các khái niệm lớp, đối tượng, kế thừa, đa hình trong C#.
  • Xây dựng giao diện người dùng: Thiết kế giao diện với Windows Forms, các điều khiển cơ bản như nút, textbox, label.
  • Xử lý sự kiện: Cách xử lý sự kiện người dùng như click chuột, nhập liệu.
  • Cơ sở dữ liệu: Kết nối, truy vấn và thao tác dữ liệu với SQL Server, Entity Framework.
  • Xử lý ngoại lệ: Quản lý và xử lý lỗi trong ứng dụng.
  • Thư viện và công cụ: Sử dụng Visual Studio và các thư viện hỗ trợ khác.
  • Lập trình đa luồng: Tạo và quản lý các tiến trình đồng thời.
  • Ứng dụng thực tiễn: Phát triển các dự án thực tế như ứng dụng quản lý, công cụ hỗ trợ.
  • Kiểm thử và bảo trì: Viết các test case, debug và bảo trì ứng dụng.