điểm chuẩn

Top 5 ngành dự báo lấy điểm chuẩn cao nhất năm 2020

Top 5 ngành dự báo lấy điểm chuẩn cao nhất năm 2020

 05:08 15/04/2020

Top 5 ngành dự báo có điểm chuẩn cao năm 2020 căn cứ trên xu hướng nghề nghiệp và điểm chuẩn năm 2019. Các ngành có điểm chuẩn từ 24 đến 28,5/ ba môn thi THPT.