Thủ thuật code

Vim là gì? Các lệnh thường hay sử dụng nhất trong Vim Editor

Vim là gì? Các lệnh thường hay sử dụng nhất trong Vim Editor.

VIM, viết tắt của VI Improved là trình soạn thảo văn bản dòng lệnh được sử dụng để tạo và xem các tệp văn bản. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu các mẹo hữu ích trong việc sử dụng trình soạn thảo văn bản vim. Một khi bạn thành thạo nó, bạn có thể giải quyết nhiều tác vụ liên quan đến văn bản phức tạp.
Vim là gì? VIM, viết tắt của VI Improved là trình soạn thảo văn bản dòng lệnh được sử dụng để tạo và xem các tệp văn bản. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu các mẹo hữu ích trong việc sử dụng trình soạn thảo văn bản vim editor. Một khi bạn thành thạo nó, bạn có thể giải quyết nhiều tác vụ liên quan đến văn bản phức tạp.
Nội dung bài viết
1. Các chế độ của Vim
2. Chế độ Insert
2.1. Chèn văn bản
2.2. Xóa văn bản
3. Các lệnh trong chế độ Command
3.1. Điều hướng trong chế độ lệnh (lên / xuống, trái / phải)
3.2. Điều hướng đến đầu và cuối của một dòng / tệp trong chế độ lệnh
3.3. Tìm kiếm và thay thế văn bản
3.4. Sao chép và dán văn bản
3.5. Cắt / xóa văn bản

4. Lưu và thoát vim Editor
5. Tổng kết

Các chế độ của Vim

VIM có 2 chế độ đó là: chế độ Insert và chế độ Command

1. Chế độ Insert cho phép bạn nhập văn bản vào tệp văn bản giống như trong trình chỉnh sửa tệp thông thường.
2. Chế độ bình thường Normal cung cấp cho bạn sức mạnh để điều hướng và thực hiện các sửa đổi cho văn bản.

Để điều hướng giữa 2 chế độ, sử dụng ký tự ESC hoặc i .

Khi bạn mở một tệp văn bản, bạn sẽ vào chế độ bình thường. Để thay đổi chế độ chèn và bắt đầu nhập hoặc chèn văn bản, hãy nhấn chữ i trên bàn phím của bạn. Để quay lại chế độ chỉ huy, nhấn phím Esc .
vim huong dan su dung vim aptech buon ma thuot
 

Chế độ chèn 'Insert'' trong Vim

Chế độ chèn cho phép bạn tương tác với văn bản. Ví dụ: bạn có thể nhập văn bản, xóa văn bản và điều hướng lên xuống, sang trái hoặc phải. Khi bạn đã mở tệp văn bản bằng trình chỉnh sửa vim, bạn đang ở chế độ Command.

Để vào chế độ Insert và bắt đầu chèn văn bản, hãy làm theo lệnh bên dưới.

Chèn 'Insert' văn bản

Nhấn phím i để chèn văn bản tại vị trí con trỏ hiện tại.

Nhấn phím a để chèn văn bản một ký tự sau vị trí hiện tại của con trỏ.

Nhấn phím A để chèn văn bản ở cuối dòng hiện tại.

Nhấn phím o để chèn văn bản trên một dòng mới bên dưới dòng hiện tại.

Nhấn phím O để chèn văn bản trên một dòng mới phía trên dòng hiện tại.

Xóa 'Delete' văn bản

Nhấn phím s để xóa chữ hiện tại trên con trỏ và chèn văn bản.

Nhấn phím S để xóa dòng hiện tại và chèn văn bản.

Các lệnh trong chế độ Command của VIM

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào chế độ lệnh. Có thể cho rằng, đây là chế độ mà bạn có thể thực hiện hầu hết các thao tác.

Điều hướng (lên / xuống, trái / phải) trong chế độ Command của vim

Để điều hướng lên / xuống, trái / phải sử dụng các phím h , j , k l .

k - Di chuyển con trỏ lên trên một dòng.

j - Di chuyển con trỏ xuống một dòng.

l - Di chuyển con trỏ sang phải theo một ký tự

h - Di chuyển con trỏ sang trái bởi một ký tự

Trong chế độ Command, bạn cũng có thể điều hướng đến đầu và cuối của một dòng / tệp. Hãy đi sâu vào các lệnh để đạt được điều này.

Điều hướng đến đầu và cuối của một dòng / tệp trong chế độ Command của vim

^ - Di chuyển con trỏ đến đầu dòng

$ - Di chuyển con trỏ đến cuối dòng

1G - Di chuyển con trỏ đến đầu tập tin.


G - Di chuyển con trỏ đến cuối tập tin

nG - Di chuyển con trỏ đến đầu số dòng n n n trong tập tin

Tìm kiếm và thay thế văn bản trong Vim

Chế độ lệnh cũng cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm và thay thế văn bản trong một tệp. Để tìm kiếm văn bản trong một tệp, nhấn phím ESC để trở ra chế độ Command và sử dụng lệnh sau:
:/<từ khóa cần tìm>
Ví dụ: :/Linux

Để tìm kiếm ngược trong tệp văn bản, nhấn lại phím ESC và sử dụng ? theo sau bởi cụm từ tìm kiếm, vd
:?<từ khóa cần tìm>
Ví du:  :?Linux
Nếu bạn muốn tìm kiếm một chuỗi và thay thế nó bằng một chuỗi khác trong tệp, hãy sử dụng cú pháp
:[range]s/search/replace/
Ví dụ: nếu chúng ta muốn tìm kiếm chuỗi Linuxvà thay thế nó bằng Unix từ Dòng 1 đến Dòng 3 trong mã tệp index.html, lệnh sẽ là:
:1,3 s/Linux/Unix/g
/g đảm bảo tất cả các trường hợp của các chuỗi tìm kiếm được thay thế trong phạm vi chỉ định. Nếu bạn bỏ qua tùy chọn /g, chỉ có phiên bản đầu tiên trong mỗi dòng sẽ được thay thế.

Sao chép và dán văn bản trong Vim 

Vim cũng cung cấp cho bạn khả năng sao chép và dán văn bản trong tệp.

Sao chép văn bản
Để sao chép một chuỗi và dán nó vào một vị trí khác trong một tệp theo các bước dưới đây

1. Di chuyển con trỏ đến đầu chuỗi hoặc văn bản
2. Nhập v trên bàn phím của bạn và nhấn con trỏ về phía trước để tô sáng văn bản
3. Khi bạn đã đến cuối văn bản, hãy bấm y viết tắt là yank, để sao chép văn bản
4. Di chuyển con trỏ đến vị trí bạn muốn dán văn bản đã sao chép
5. Nhấn p để dán nội dung được sao chép

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các lệnh bên dưới để sao chép các dòng.

y$ - Sao chép văn bản từ vị trí hiện tại đến cuối dòng

yy - Sao chép toàn bộ dòng

4yy - Sao chép 4 dòng dưới đây

Cắt / xóa văn bản trong Vim

Nếu bạn muốn xóa một ký tự trong chế độ lệnh, hãy nhấn phím x

Để xóa một từ, đặt con trỏ ở phía trước từ đó và nhấn dw

Để xóa văn bản từ từ hiện tại đến cuối dòng nhấn d$

Để xóa hoặc cắt toàn bộ dòng nhấn dd

LƯU Ý:
Bạn có thể xóa một số dòng bằng cách đặt trước lệnh dd với một số tự nhiên. Ví dụ: để xóa 3 dòng bao gồm dòng hiện tại, hãy chạy 3dd

Lưu và thoát vim Editor

Dưới đây là những cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng để thoát khỏi trình soạn thảo vim.

:wq - Để lưu các thay đổi và thoát khỏi trình soạn thảo vim

:q! - Để thoát mà không lưu thay đổi

:x hoặc :exit hoặc :e - Để lưu và thoát khỏi nơi có thay đổi

Tổng kết 
Trên đây là một số hướng dẫn cơ bản để sử dụng Vim. Qua bài đọc bạn cũng đã nắm rõ khái niệm Vim là gì?. Hy vọng rằng bạn hiểu và thực hành các hướng dẫn trên một cách dễ dàng nhất ^^. Vui lòng chạy thử trên Vim Editor của bạn và để lại phản hồi cho chúng tôi bên dưới đây.

Tác giả bài viết: Aptech Buôn Ma Thuột

Ý kiến bạn đọc

Tham gia thảo luận

Mã an toàn Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Top 10 CSS framework bạn nên cân nhắc sử dụng trong dự án của mình